แบตเตอรี่ Lithium

    ในปัจจุบันนี้จักรยานไฟฟ้าได้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้ดีมาก เช่น การเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน ซึ่งไม่ว่าจะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าน้ำมัน และ ค่ารถโดยสารซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานของ จักรยานไฟฟ้าสามารถใช้งานได้นานหลายปี จึงทำให้เริ่มเป็นที่นิยมมาก     ซึ่งหัวใจหลักของจักรยานไฟฟ้านั้น ส่วนมากจะเลือกใช้ แบตเตอรี่ Lithium เพราะว่า เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างมากที่มีลักษณะ เล็ก น้ำหนักเบา แต่ให้พลังงานสูง และ มีความทนทานเป็นอย่างมาก สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหลายวัน เพียงแค่ชาร์จไฟไม่กี่ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ที่นำไปใช้งานกันต่างออกไป     ซึ่งอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ Lithium ทั้งหมดจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแบตเตอรี่นั้นจะมี วงจรชีวิตอยู่ที่ 300-500 รอบ นั้นหมายถึงรอบการชาร์จไฟนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้งานจักรยานไฟฟ้าไปหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า 1 วัน  แล้วใช้แบตเตอรี่ได้แล้วครึ่งหนึ่ง แล้วน้ำมาชาร์จใหม่อีกครั้งเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม ถ้าคุณทำแบบนี้อีกในวัดถัดไป ก็จะนับว่าเป็นการชาร์จ 1 ครั้งของ วงจรชีวิต หรือ ถ้าใช้แบตเตอรี่ หมดเกลี้ยงแล้วนำมา ชาร์จใหม่ ก็เท่ากับว่า…